Onderwijs

Vriendschapsbankje op school: hoe werkt dat?

amitie

Hoewel pesten op school allesbehalve een nieuw verschijnsel is, is het duidelijk dat er de afgelopen jaren veel over gediscussieerd is. Dankzij de sociale netwerken stapelen de getuigenissen zich op enontstaan er mooie initiatieven om uitgesloten leerlingen te ondersteunen. Dit is het geval met de beroemde vriendschapsbankjes, die door steeds meer scholen worden gebruikt. Maar waarom een vriendschapsbankje installeren op school, en nog belangrijker, hoe werkt het ? Ontdek dit nieuwe concept in meer detail!
 

Wat is een vriendschapsbank ?

De vriendschapsbank, ontworpen om pesten op school en de uitsluiting van bepaalde jongeren tegen te gaan, is in opmars. Geboren in de Verenigde Staten in 2012, blijft het nieuwe scholen overtuigen in Frankrijk, België en de rest van Europa. En niet voor niets : de vriendschapsbank biedt meerdere voordelen en maakt meer inclusiviteit op scholen mogelijk.

Maar wat is een vriendschapsbankje? Meestal gaat het om een bankje dat door de schoolgemeenschap is aangepast, met gebruikmaking van heldere en gemakkelijk herkenbare kleuren. Het is geïnstalleerd in de speelruimte van de school en dient als toevluchtsoord voor kinderen die zich buitengesloten of eenzaam voelen of die angstig of introvert van aard zijn.

In de pauze kunnen ze op de vriendschapsbank zitten. Daar kunnen zij in contact komen met andere leerlingen die hetzelfde meemaken. Maar ze kunnen ook wachten tot sociaal zekere of meer extroverte kinderen hun hand naar hen uitsteken. De vriendschapsbank is een goede manier om meer inclusieve relaties tussen leerlingen te creëren en solidariteit te bevorderen.


Waarom een vriendschapsbankje op school plaatsen ?

Sinds enkele jaren trekt de Vriendschapsbank allerlei scholen aan, zowel openbare als particuliere. Van de kleuterschool tot de lagere school, via het middelbaar onderwijs, alle onderwijscycli vinden er hun nut in.

Er zijn inderdaad veel voordelen aan deze mooie faciliteiten. Ten eerste is de vriendschapsbank een geweldige manier om isolement en afwijzing op school tegen te gaan. Als een leerling nieuw, verlegen of gewoon eenzaam is, hebben ze een toevluchtsoord. Ze voelen zich er veilig, en kunnen hun ervaringen delen met gelijkgestemde kinderen.

Maar bovenal creëert het zien zitten op de bank empathie en solidariteit bij kinderen die beter geïntegreerd zijn en meer naar buiten treden. In scholen die een vriendschapsbank hebben geïnstalleerd, is er een betere socialisatie van de leerlingen, alsmede een versterking van de collectieve geest.

Het is ook een sterke boodschap van het onderwijzend personeel. Door voor een dergelijke aanpak te kiezen, laat de school zien dat zij veel belang hecht aan inclusiviteit en de bestrijding van pesten.


De hele onderwijsgemeenschap en de leerlingen mobiliseren

Om een dergelijk project te kunnen uitvoeren, moet de school de steun krijgen van alle betrokken actoren, te beginnen met de kinderen. Elke leerling moet zich betrokken voelen bij dit grootse initiatief. Door hen vanaf het begin van het project te mobiliseren, zullen zij zich meer verantwoordelijk voelen en zullen de resultaten duidelijker zijn. Merk op dat elke acteur de bedenker van een dergelijk idee kan zijn. Of u nu leerling, ouder, leerkracht of directeur bent, aarzel niet om deze oplossing aan de school voor te stellen.

Als de beslissing eenmaal is genomen, kan de school een vriendschapsbankje kopen of een bestaand bankje aanpassen. Deze laatste optie biedt de leerlingen van de school de mogelijkheid hun eigen model te kiezen, of zelfs te creëren, om het hun eigen te maken.

Zodra de bank is geïnstalleerd, moet hun, zowel collectief als individueel, worden uitgelegd hoe het werktuig werkt. Deze gesprekken zijn ideaal om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hen aan te moedigen inclusief gedrag te vertonen.

De doelstellingen van de vriendschapsbank zijn het ontwikkelen van empathie onder leerlingen, het creëren van een inclusieve gemeenschap en het bestrijden van uitsluiting en pesten. Het is gemakkelijk op te zetten en is een bijzonder doeltreffend stimulerings- en preventiemiddel. Aarzel niet om dit idee aan de school van uw kinderen voor te stellen! Wat vind je van dit initiatief ?