Juridische informatie


De website SpringIntVeld.be wordt uitgegeven door:
PRAGMA CONSULT BVBA
Avenue Belle Vue, 29 - 1310 La Hulpe
Ondernemingsnummer: 0867.348.660
Hoofdredacteur: dhr. Patrick Steinfort, zaakvoerder
Contact per e-mail: info@springintveld.be

Hosting :
netcrossing, SAS met een kapitaal van 4000 €
20 rue de verdun - 94220 Charenton Le Pont - Frankrijk
SIREN : 807 760 053
SIRET : 80776005300023

Intellectuele eigendom
De vorm en inhoud van deze website is een exclusief eigendom van Pragma Consult BVBA. Het is dus streng verboden informatie van deze website gedeeltelijk of in zijn geheel te kopiëren, redupliceren, of op te slaan.
De inhoud afkomstig van andere bronnen en waarvan de eigenaar vermeldt is blijf een eigendom van zijn auteur (gelijk foto’s of citaten).
Alle klachten kunnen direct aan Pragma Consult BVBA (info@springintveld.be) worden gestuurd, Pragma Consult BVBA zal dan binnen de 8 uren de informatie verwijderen.

Alle voorgestelde instanties hebben het recht wijzigingen aan hun informaties (zoals het adres, de openingsdagen, de prijs, enz.) te brengen of zijn profiel van de gids te verwijderen.
Zend gewoon een email aan info @ springintveld.be.

De inhoud afkomstig van Panoramio wordt is aan de rechten van Panoramio.com gebonden (http://www.panoramio.com/api_terms/) ;
Pragma Consult BVBA is in geen geval verantwoordelijk van zijn inhoud.
In het geval van misbruik, fraude of poging het systeem van SpringIntVeld.be te beschadigen (application, service, database, enz), geeft Pragma Consult BVBA zichzelf het recht de toegang tot zijn website te verbieden en/of het geval aan de bevoegde instantie voor te stellen en/of zaak voor het tribunaal van Brussel te brengen.

Berichten en deelneming
Alle positieve of negatieve berichten over de activiteit zijn aangevaard zolang ze iets toevoegen en in directe verbinding met de infrastructuur van het bedrijf zijn. Pragma Consult sprl geef zich toch het recht de inhoud van de berichten van het publiek, en zonder de goedkeuring van de auteur, na te gaan, te verwijderen of te verminderen in het geval hij het onnodige, inadequaat, lasterend, dat het het bedrijf onnodig kwetst, dat het een politieke of racistisch doel heeft, dat het een commercieel doel heeft, overmatig, illegaal, gericht op seks of pedofilie, of dat het geen interest voor de inhoud van de website heeft.
Al degene die aan deze website (type Web 2.0, ook “semantisch web” genoemd) deel nemen zullen nazien dat ze de rechten hebben over de inhoud dat ze willen toevoegen (zowel beelden als tekst). Blijkt het niet zo te zijn geven we onszelf het recht om op de basis van de IP adres, de klachten door te sturen naar degene die de informatie heeft op gezonden. We verbinden ons ook tot het verwijderen van het problematisch materiaal binnen de 8 uren.
Het is niet verplicht een e-mail adres te geven om een bericht te posten, maar de IP adres van de schrijver van het commentaar / deelnemer wordt op geslagen zonder tijdslimiet.
Alle tijp- en schrijffouten mogen door Pragma Consut sprl verbeterd worden om de kwaliteit van de inhoud te verzekeren.

Verantwoordelijkheid
Pragma Consult sprl heeft geen enkele verplichting om de online status te verzekeren.
Deze website heeft geen officiële of legaal doel vergeleken met de voorgestelde bedrijven.
Pragma Consult BVBA zal dus in geen enkel geval verantwoordelijk van het verschil tussen de gegevens en de werkelijkheid worden gesteld, wat openingsdagen of uren, leeftijden, toegankelijkheid, eetmogelijkheden, of algemene informatie.
De internauten worden streng aangeraad om altijd direct contact met de instanties te nemen om de openingsuren, prijzen en toegankelijkheid zonder reservatie na te kijken.
Pragma Consult BVBA herbetaalt of neemt niet deel aan geen enkele kosten.

De locatie van de bedrijven wordt dankzij de technologie van Google Maps en de bedrevenheid van Pragma Consult BVBA gedaan.
De beschikbaarheid of de waarheidgehalte van de dienst is niet onder verantwoordelijkheid van Pragma Consult sprl.
De afstand tussen uw woonplaats en de activiteit wordt op vogelvlucht berekend en kan dus de werkelijkheid op de grond niet weergeven.

Meting van het bereik
De firma Pragma Consult voorziet de middelen om een kwaliteitsvolle website en dienstverlening te verzekeren. Toch kan de firma Pragma Consult niet aansprakelijk worden gesteld voor welke onbeschikbaarheid, storing, wijziging of fout ook die voorkomt tijdens het gebruik van haar website of van de diensten met uitzondering van diegenen die voorzien zijn in de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan bepaalde diensten. De firma Pragma Consult kan de continuïteit, de toegang en de absolute veiligheid van de dienst niet garanderen, rekening houdend met de risico's die aan het internet zijn verbonden.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk de website en de diensten van mijn-tv-gids op zijn eigen risico en verantwoording gebruiken.
De firma Pragma Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks en van welke aard ook, ontstaat tijdens het gebruik van haar website of van haar diensten met uitzondering van diegenen ten gevolge van plichtsverzuim.
De firma Pragma Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de relaties (contractueel of niet) tussen de adverteerders/partners en de gebruikers van haar websites en diensten, behoudens uitdrukkelijke contractuele bepaling.

Onwettige content melden
U kunt onwettige content melden door te schrijven naar: info@springintveld.be

Copyright © 2018 Pragma Consult. Alle rechten voorbehouden