Onderwijs
Gezondheid

Wat is ADHD en hoe kunt u uw kind ondersteunen?

TDAH

Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit, of ADHD, treft veel kinderen over de hele wereld. Het is een neurologische ontwikkelingsstoornis waarvan de oorzaken nog slecht worden begrepen. Denkt u dat uw kind eraan lijdt? Spring in't Veld legt uit wat ADHD is en geeft u enkele tips om uw kind te helpen!

Wat is ADHD?

Sinds enkele jaren horen we veel over aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit, oftewel ADHD. Het is een neurologische ontwikkelingsstoornis die iemands vermogen aantast om geconcentreerd en georganiseerd te blijven en zijn gedrag onder controle te houden.

Symptomen van ADHD zijn onder meer concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Hoewel elk kind met ADHD anders is, hebben ze een aantal dingen gemeen. Ze hebben vaak problemen op school, thuis en in hun relaties met anderen.

De oorzaken van ADHD zijn nog slecht begrepen, maar onderzoek lijkt te wijzen op enkele genetische en omgevingsfactoren. Kinderen met ADHD kunnen hersenen hebben die informatie anders verwerken dan die van andere kinderen.

Hoe weet ik of mijn kind ADHD heeft?

De symptomen van ADHD kunnen van kind tot kind verschillen. Toch zijn er een aantal verklikkerlichten die steeds terugkomen:

 • Moeite met concentreren of opletten;
 • Hyperactiviteit of impulsiviteit, de neiging om voortdurend te praten en anderen te onderbreken anderen in de rede vallen;
 • Moeite met het organiseren of afmaken van taken;
 • Moeite met het volgen van instructies of het leren van nieuwe vaardigheden;
 • Gedragsproblemen op school of thuis.

Hebt u een van deze verklikkerlichten bij uw kind opgemerkt? Trek geen overhaaste conclusies en verwijs naar een specialist in geestelijke gezondheid. Alleen een professional kan een betrouwbare officiële diagnose stellen.

Hoe kun je een kind met ADHD helpen?

Hoewel er geen genezing bestaat, zijn er verschillende manieren waarop ouders hun kind kunnen helpen om de symptomen van hun kind beter te beheersen. Zij kunnen : 

 • Een stabiele en voorspelbare routine instellen: zo kunnen ze hun kind helpen geconcentreerd en georganiseerd te blijven;
 • Lichaamsbeweging aanmoedigen: om hyperactiviteit te kalmeren en de concentratie te verbeteren;
 • Afleidingen beperken: als het kind zich op een taak moet concentreren, is het beter om televisie, videospelletjes en mobiele telefoons uit de buurt te houden
 • Gebruik visuele hulpmiddelen: takenlijsten, kalenders en visuele herinneringen kunnen kinderen helpen georganiseerd te blijven en hun tijd beter te beheren;
 • Aandachtstechnieken gebruiken: meditatie, yoga en diepe ademhaling kunnen de concentratie verbeteren en angst verminderen;
 • Organisatiestrategieën ontwikkelen: taken opsplitsen in kleinere stappen of checklists gebruiken zijn goede manieren om kinderen te helpen hun verantwoordelijkheden beter te beheren.

ADHD is een veel voorkomende neurologische ontwikkelingsstoornis die moeilijk te herkennen en te hanteren kan zijn. Het is belangrijk de symptomen te begrijpen en elk betrokken kind passende en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen gezondheidswerkers, leerkrachten en het gezin. Natuurlijk zijn geduld, empathie en steun essentieel om hem of haar te helpen zijn of haar volledige potentieel tot uitdrukking te brengen.