Onderwijs

Waarom leren we zoveel poëzie op school ?

poésie

Of uw kind nu op de kleuterschool of de lagere school zit, hij of zij zal u vast prachtige gedichten hebben voorgedragen. En als de regering het uit het hoofd leren en voordragen van gedichten in haar schoolprogramma opneemt, is dat niet zonder reden. Het leren van fabels van La Fontaine of verzen van Jacques Prévert heeft vele educatieve voordelen. Ontdek de belangrijkste voordelen van poëzie voor jonge kinderen !

Verbetert en onderhoudt de geheugencapaciteit

Kleuters leren al in de kleuterklas kinderrijmpjes en gedichten. Met hun ritmes, hun woordspelingen en hun bijzondere muzikaliteit zijn het geweldige pedagogische instrumenten. Door een gedicht te leren, ontwikkelt het kind bepaalde vaardigheden, zonder dwang en met plezier.

Een van de belangrijkste daarvan is de ontwikkeling en instandhouding van een goed geheugen. Naarmate het kind groeit, leert hij of zij langere en complexere gedichten. Geleidelijk aan behouden zij meer en meer, en hun nieuwe vaardigheden zullen hen op alle gebieden van hun leven van pas komen.

Ontwikkeling van taal en dictie

Zodra de poëzie is geleerd, wordt het kind uitgenodigd om ze voor te dragen. Dit is een leuke oefening die alleen of in groepsverband kan worden gedaan. Het is een goede manier voor het kind om zich mondeling beter uit te drukken en soms om verlegenheid zachtjes te overwinnen. Poëzie voordragen betekent vooral zich hardop uitdrukken, verstaanbaar en met een zekere intonatie.

Je moet de poëzie lezen, de woorden begrijpen, ze verwoorden, ze uitspreken, en ze tenslotte tot leven brengen. Voor de kinderen is dit een gelegenheid om hun schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid te verbeteren. Maar het is ook een goede manier om woordenschat te ontwikkelen, stijlfiguren te ontdekken en teksten te leren interpreteren.

Cultuur toegankelijk maken en een literair bewustzijn ontwikkelen

We zijn soms geneigd dit te vergeten, maar scholen spelen een essentiële rol in de strijd tegen uitsluiting en sociale ongelijkheid. Door kinderen poëzie te leren kennen, maken ze kennis met literatuur en openen ze hun horizon.

Zij ontwikkelen een gemeenschappelijke algemene cultuur, ontdekken auteurs en genres, en worden zich bewust van de taalkundige verscheidenheid. Zij worden ook aangemoedigd teksten te relateren aan verschillende perioden en aan verschillende culturele, historische of maatschappelijke contexten.

In feite is poëzie een prachtige manier om de wereld te vertellen en deze op een pedagogische manier te begrijpen. De gedichten van Alfred de Musset, Paul Verlaine en Victor Hugo hebben de eeuwen overleefd en blijven jong en oud onderwijzen.

Reizen en het stimuleren van uw verbeelding

Afleidend en creatief, poëzie opent de geest en stelt je in staat om naar andere landen en tijden te reizen. Voor jonge kinderen zijn gedichten en fabels een middel om te ontsnappen en te ontdekken. Dankzij deze werken ontwikkelen zij hun verbeelding en leren zij mooie universele waarden. Poëzie leren is toegang krijgen tot het plezier van dromen en schoonheid.

Het is een onuitputtelijke bron van verwondering en contemplatie. Heeft uw kind het met u gehad over kaasetende kraaien of praatgrage vogelverschrikkers? Moedig hem aan en kom in zijn fantasiewereld !


Kinderen leren op school van jongs af aan allerlei soorten poëzie. Deze speelse oefening heeft vele educatieve voordelen, te beginnen met de ontwikkeling van geheugen en taal. Maar poëzie ontwikkelt ook de literaire cultuur en stimuleert de verbeelding. Wat waren je favoriete gedichten ? Vertel het ons in de commentaren !