Onderwijs
Gezinsleven

Kinderen pesten: hoe moet je als ouder reageren?

photo harceleur

Pesten op school staat niet op zichzelf, maar kan dramatische gevolgen hebben voor de gepeste kinderen. Voor de ouders van jonge pesters is het vaak een schok om van het gewelddadige gedrag van hun kind te horen. Tussen schuldgevoel, ontkenning, onbegrip en gevoelens van machteloosheid is het niet gemakkelijk om te weten hoe je als ouder van een gepest kind moet reageren. Spring in’t Veld bekijkt wat de beste houding is!

Neem de tijd om het nieuws te verwerken en begrijp dat het niet noodzakelijk jouw schuld is

Over het algemeen is het de schoolleiding die de ouders op de hoogte brengt van de pesterijen van hun kind. Voor het gezin is dit een hevige emotionele schok. De meeste kinderen die gepest worden zijn thuis immers discreet en rustig.

Heel vaak is de eerste reflex van de ouders hun kind te beschermen en de feiten te minimaliseren. Deze houding is zeker menselijk, maar helaas helpt het de kinderpester niet. Als ouder is het belangrijk het nieuws te accepteren en de tijd te nemen om de informatie te verwerken.

Het is essentieel om de eigen emoties te analyseren en zich te herpakken alvorens met de school of het kind te communiceren. Om hun kind te begeleiden en het de ernst van zijn daden te doen inzien, moeten de ouders helder en open blijven.

Ten slotte is het belangrijk te begrijpen dat bij de meeste pesterijen de opvoeding van de ouders niet in het geding is. De meeste van deze kinderen zijn "meelopers", en handelen zo om te doen wat anderen doen. Ouders moeten zich niet schuldig voelen, maar deze ervaring gebruiken om hun kind te helpen opgroeien.

Werk samen met het schoolpersoneel en creëer thuis een neutraal klimaat

Zodra de ouders kalm zijn en openstaan voor een gesprek, kunnen ze teruggaan naar het schoolpersoneel. Zij worden uitgenodigd om de feiten te achterhalen en samen te werken met de schoolautoriteiten. Op die manier begrijpt het kind dat de school de situatie serieus neemt en er op een constructieve manier mee om wil gaan.

Sommige jonge pesters worden voor de tuchtraad geroepen en krijgen sancties. Dit kan een berisping zijn, verantwoordingsmaatregelen, een waarschuwing of een uitsluiting (tijdelijk of permanent). Het is belangrijk dat de ouders de beslissing van de raad aanvaarden, terwijl thuis een neutrale sfeer wordt gehandhaafd.

Een agressieve of beschuldigende houding tegenover het kind zou contraproductief zijn. Het kan zelfs het agressieve gedrag van het kind op school valideren. Integendeel, de ouders moeten thuis een rustige en welwillende sfeer creëren, zonder zich verzoenend op te stellen. Om het gedrag van hun kind te veranderen, moeten zij een beroep doen op externe gesprekspartners.

Externe hulp inschakelen om de oorzaken van problematisch gedrag te achterhalen

Tussen woede, teleurstelling en onvoorwaardelijke liefde kunnen de ouders van de pester verblind worden door hun gevoelens en emoties. Zij hebben niet het inzicht en het perspectief om het probleem zelf op te lossen.

Om ongepast gedrag te corrigeren heeft het kind de hulp van een buitenstaander nodig. Als het kind een "volger"-profiel heeft, kunnen ouders hem of haar inschrijven in een discussiegroep. Kinderen met een "stalker-volger" en "leider"-profiel hebben echter individuele psychologische ondersteuning nodig.

Het kind moet de emoties (leed, onbehagen, onzekerheid, woede, enz.) die tot agressief gedrag leiden, kunnen uiten. Het moet ook zijn trauma kunnen verwerken en de opgelegde sancties begrijpen. 

Treitert uw kind een klasgenoot en weet u niet waar u terecht kunt? Aarzel dan niet om contact op te nemen met 3020 (anoniem en gratis) of 3018 (via telefoon, Messenger of WhatsApp).

Als u de ouder bent van een kind dat wordt gepest, moet u weten hoe u moet reageren. Naast sancties is het essentieel dat het gepeste kind psychologische ondersteuning krijgt. Deze ondersteuning helpt om de echte oorzaken aan te pakken en herhaling te voorkomen.