Terug naar school

Verkeersveiligheid uitgelegd aan kinderen

la-securite-routiere-expliquee-aux-enfants_13092021162340

Nu de start van het nieuwe schooljaar voorbij is, is het van essentieel belang je kinderen bewust te maken van de gevaren op de weg. Op weg naar school steken kinderen straten over zonder aandacht te besteden aan het gevaar om hen heen. Anticipeer en leer je kinderen de basisbeginselen van de verkeersregels en verkeersveiligheid.

Voetganger, respecteer de regels

Om uw kinderen in alle veiligheid alleen naar school te kunnen laten gaan, moeten ze de gevaren kunnen zien aankomen. Spring in 't Veld dringt aan op de belangrijkste te volgen regels, namelijk:

• Loop altijd op het voetpad en niet op de weg of de straat;
• Steek altijd over op een zebrapad als het licht groen is;
• Geen zebrapad? Kijk goed naar rechts en links of er geen gevaar is;
• Stap niet van het voetpad af zonder naar beide kanten te kijken;
• Wees op de stoep voorzichtig wanneer je een garage of een parkeerplaats passeert.

Als je kind een telefoon heeft, vraag dan dat deze in zijn jas of broekzak blijft. Hetzelfde geldt voor koptelefoons. Muziek kan je kind gemakkelijk afleiden van het oversteken en hem in gevaar brengen.

Leer de belangrijkste verkeersborden

Spring in 't Veld raadt je aan om deze 4 verkeersborden aan je kinderen uit te leggen.

Het verkeerslichtbord, ook wel verkeerslicht genoemd, regelt het verkeer tussen de weggebruikers, voertuigen en voetgangers. Als het licht op groen springt, mag je doorlopen en oversteken. Als het licht geel/oranje wordt, mag je niet verder en moet je stoppen bij het zebrapad. Ook als het licht op rood springt, moet je stoppen.

Het eenrichtingsverkeersbord
Dit bord geeft een verbod weer. Bestuurders en fietsers mogen dit bord in deze richting niet passeren, maar er kunnen wel bestuurders uit deze straat komen in de andere richting.

Het stopbord
Voor dit bord moet je altijd voor de stopstreep stoppen voordat je het kruispunt oprijdt.

Oversteekplaats voor voetgangers
Dit bord geeft een zebrapad voor voetgangers aan. Automobilisten moeten langzamer rijden en stoppen als er een voetganger oversteekt of wil oversteken.

Spoorwegovergang, veiligheidsvoorschriften

Sommige gezinnen wonen in de buurt van spoorrails, dus is het belangrijk de kinderen eraan te herinneren dat het ten strengste verboden is langs de rails te lopen. Om hen bewust te maken van de gevaren, moet je je kinderen uitleggen wat een spoorwegovergang is en welke veiligheidsvoorzieningen er zijn (bellen, slagbomen, enz.). Infrabel heeft een leerrijke kit over veiligheid op het spoor waarmee je je kinderen op een leuke manier meer over veiligheid op het spoor kunt leren.

Wijs hen erop dat het niet naleven van de verkeersregels altijd de hoofdoorzaak van ongevallen is. Vergeet niet te herhalen dat je moet "oversteken op het zebrapad en bij groen licht".